روش کار بر روی تپه های باستانی

روش کار بر روی تپه های باستانی :

دوستان قبل از هرکاری اول تشخیص و شناسایی تپه  و کارایی که میتونسته داشته باشه هست که اصلا تومولوس هست یا نه و دارای

مقبره هست و اتاقکی وجود داره …

بیشتر ورودی از سمت طلوع و غروب خورشید هست که با پیدا کردن ورودی تازه کار شروع میشه البته گاهی دیده شده از مرکز تپه کار

کردن چندین متر و به سنگی عظیم برخورد کردن و کار را رها کردن چون گذشتن از اون سنگ و از سقف کار وارد شدن بسیار سخت و

نشدنی هست .

پس بهتره از ورودی وارد شد که به دالانهای تو در تو که اکثرا با خاک پر شده برخورد میکنند که این دالانها و پیچیدگی کار خودش تلیه این

تپها محسوب میشه که کاوشگرو تو تاریکی تونلها از مسیر اصلی دور میکنه .

خارج از این مورد بیشتر خطر در کف راهرو هاست که بی هوا گام برداشتن و به آثارهای رویه دیوار دقت نکردن بسیار خطر ایجاد میکنه

هیچ وقت امکان نداره شما نزدیک به تله بشید و رو دیوار دالان آثاری و حکاکی که اشاره به وجود تله کنه دیده نشه .

پس نتیجه میگیریم تله گذار به وجود  تله حتما اشاره میکنه .

مشکل بعدی کار گاز مسموم در نزدیکی اتاقک اصلی  و آلودگی و مسمومیت شدید و نداشتن لباس و ماسک هست که نبودشون

حتما باعث خاطریه بدی در اون مکان بجا میزاره پس داشتن امکانات و تجربه در کار تپهای عظیم الزامی و بسیار پر خطر تر از نوع دیگر

حفاری هاست .

روش کار بر روی تپه های باستانی

روش کار بر روی تپه های باستانی در گنج یابی بیشتر ورودی از سمت طلوع و غروب خورشید هست

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0