نشان مثلث اشاره به مومیای

نشان مثلث اشاره به مومیای :

دوستان چنین مثلثی اشاره به دنیای پس از مرگ و دنیای مردگان داره در مورد این نماد

شما به وجود مومیایی هم باید شک کنید چون حالت خاص مثلث نشان از قبر معمولی

نمیده عمق مکانی که در آن مومیایی رو قرار میدادند یا در عمق بسیار بالا و با در حالتی

در دل سخره ایستاده قرار میدادند که دسترسی بسیار سخت به آن وجود دارد

 

نشان مثلثی که اشاره به مومیایی دارد

 

دربالای مثلث صخره ای کاملا سیقل شده صاف ولی بسیار بزرگ باید وجود داشته باشد که از

پایه صخره به زیرصخره راه میدهد و با وجود پلکان و کارگذاری تله در مسیر در نهایت اتاق هدایا

و زیر اتاق هدایا مومیایی قرار داده میشده فضای داخل بسیار داری هوای سنگین دارای ویروس های

پراکنده در فضای دالان و اتاقک که خود با منظور یک مانع و تله در فضا پراکنده شده اند

چون اصلا صاحب مومیایی و اطرافیانش از اینکه یک روزی  اون مکان مورد دستبرد قرار بگیرید

خوششان نمیامده و به همین دلیل از،تمام علم وهنر خودشون برای کار گذاری تله استفاده

کردند تا به مکان نشه دسترسی داشت .

نشان مثلث اشاره به مومیایی

نشان مثلث اشاره به مومیایی در گنج یابی

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0