نشان اینگلیسیVدر گنج یابی

دوستان این نشان به معنای پنچ می باشد:در جهت نوک تیزنشان پنچ قدم حرکت می کنیم نقطه ایی که  در گنج یابی به آن می رسیم باید برسی شود.

نکته دوم در نشان وی اینگلیسی فاصله بین دو نوکش اندازه گیری می شود،هر سانتیمتر به منزله یک قدم بوده و در جهت نوک تیز نشان باید کاوش انجام شود.

نشانVدراینگلیسی

نشان V اینگلیسی در گنج یابی

نشان وی یک نشان هندسی بوده،وهم جهت و هم فاصله را می دهد.همانطور که در نشان یو اینگلیسی نیز وجوددارد در وی اینگلیسی نیز وجود دارد

در وی اینگلیسی نیز ویژگی استتار بالا می باشد.

رمزگشایی نشانه در جهت زاویه اش به دفینه که در پیدا شدن نشانه دوم در نزدیکی نشانه هدایت میکند.

معمولا دفینه در جاهایی که نشانه های طبیعی دارند و در زمینهای سفت دفن می شوند.برای مثال نقطه اتصال دره ها،پیچ خوردگی دره ها در ردیف اول می باشد.از طرفی در قله تپه ها ویا در سنگهای راهنما مشهور راه بغداد ویا راههای ارتباطی دفینه گذاشته اند.دفینه موجود در سراشیبی و کناره دره ها را نشان وی به خوبی رمز گشایی می کند.

به این شکل که:ممکن است درگنج یابی به این نشان به صورت Yبر بخوریم.

دوستان این نشان گاها ممکن است در گنج یابی به شکل پا،نوک و دم موجودات زنده باشد.برای مثال مار دندان چنگالی،دم مار ویا ماهی به شکل وی می باشد،

نوک عقاب ومرغ،یک وی را تشکیل می دهند.در انسانها نیز دست،وضیعت پا ،به شکل وی می باشد.

پولش معمولا در غار یا انبار زیرزمینی بوده وبه مقدار زیادی می باشد.به احتمال زیاد نشان های v،uوo به شکل فرو رفتگی می باشند.

ببینید دوستان گاهی استثنا هم وجوددارد.برجسته بودنش رمز را تغییر نداده ولی اگر در کنار نشانه دیگری که در پایین خواهم گفت باشد رمز گشایی متفاوت خواهد بود ،اما نشان وی گاها  در کنار تیر،نیزه ویا در درون چهار گوش هم ممکن است باشد.قطعا برای حل کردن نشانه باید این مضمونها مشخص شوند.

نماد نشانه Vدر گنج یابی

نماد نشانه Vدر گنج یابی و دفینه یابی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0