نمادهای شاهی در دفینه یابی

نمادهای شاهی در دفینه یابی نمادهای نادری که بیشتر کاوشگران را به اشتباه می اندازد. دفینه های شاهی اغلب با نمادهای شتر، رخ، پنجه، خورشید، ماه و ستاره…..

تخشیص نمادهای شاهی در دفینه یابی

ولی حتما توجه داشته باشید که این موارد خود به تنهایی فقط به دفینه های شاهی اشاره نمی کنند. به عنوان مثال نماد شتر پنج کاربرد در باستان داشته که یکی از آنها نماد شاهی محسوب می شود. و یا رُخ ها به چند شکل از جمله رخ های اعتقادی، رخ های نگهبان و…. تقسیم می شوند.

شرایط قرارگیری نمادهای شاهی در گنج یابی

مثال بعدی درمورد تپه های خاکی می باشد ، توجه کنید هر تپه ای دارای دفینه ای نیست. در کف تپه ها چاهی در عمق وجود دارد که خود این چاه کاری سخت و دارای انواع تله می باشد

مورد دیگر درباره پنجه باید بدانید که: این نماد به تنهایی از نمادهای شاهی نیست و باید علائم تکمیلی را در اطراف خود داشته باشد مانند: کاسه گرد، یا یک قاب در کف سنگ….

درباره نماد خورشید باید نشان مورد نظر بصورت توکار حفر شده باشد، در نماد خورشید باید به پرتو های متفاوت آن دقت کنید. نماد خورشید بصورت برجسته مربوط به مسائل مذهبی می باشد.

نماد ماه و ستاره در صورتی نماد شاهی می باشد که جهت ستاره با کشیدگی های دو سر نماد ماه مشخص شده باشد.

دقت کنید در قلعه های شاهی به دنبال دفینه نباشید (بجز سردستی) چراکه حاکمان در محل زندگی خود که مردم و دزدان و… وجود داشتند دفینه گذاری نمی کردند. ولی اطراف قلعه ها برای دفینه گذاری مهم هستند

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0