نماد آفتاب پرست در گنج یابی

نماد آفتاب پرست در گنج یابی :

دوستان نماد آفتاب پرست با دهان باز رو رو تپه  میبینید کار بسیار سنگین

و دارای مسیر گمراه کننده است .

اگر شما به این و شخصیت این حیوان دقت  کنید چشم حیوان کاملا میچرخه

و کل فضای اطرافو زیر نظر داره و با چشماش کنترول میکنه

این یعنی جایرو که این نماد دیده شده چندان به دهن باز و یا حالت بدن

دقت نکنید و کل فضای اطرافو چک کنید دقیقا چهار گوش .

در مورد این تصویر تل خاکی کوچکی وجود داره که این نماد روش کار شده و

دست چپ و راست نماد وجود داره جوری که انگار تپرو با دست نگه داشته

و به تصویر دقت به چپ عکس کاملا مشخص هست .

حیوان تخم گذار  است و تخم خودشو تو زمین و دقیقا همین حالتی که ایستاده

قرار میده و ازشون مراقبت میکنه

حالا اگر ما جای تخم و محل تخم دنبال دفینه باشیم باید کجارو چک کنیم ؟

بله خود تل خاکیرو باید برسی دقیق انجام داد امکان اینکه روبروی نگاهش سه تل

خاکی کوچک باشه هم هست که تپه کوچک و وسطی اهمیت ویژه ای داره .

دقیق مرکز تل کار بشه و هشت تا ده مترو باید در نظر داشت .

نماد آفتاب پرست در گنج یابی

نماد آفتاب پرست در گنج یابی و دفینه یابی

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0