تفاوت قلعه شاهی و نظامی در گنج یابی

قلعه های شاهی و نظامی در مورادی که در زیر بیان می کنیم باهم تفاوت دارند.

در گنج یابی مناطقی که قلعه های شاهی قرار دارد اموال و گنج ها به صورت سردستی می باشد(بصورت دالان های پرپیچ و خم در کنار خود دارند) و طبیعتاً اموال کمتری توسط شاه در خانه خود نگهداری می شده.توجه کنید مثلا قلعه دختر تک قبری مهم دارد و یا حوض قلعه دختر مهم است که توصیه می کنیم تخریب نکنید یعنی راه درست تست کردن و پیدا کردن راه نفوذ است.

تفاوت قلعه شاهی و نظامی در گنج یابی

گنج قلعه های شاهی و نظامی چست؟

اگر قلعه شاهی در صخره های عظیم واقع شده باشد، در کنار خود امانتگاهی دارد.

خواهشا پله ها و راه های مخفی و در کل قلعه ها را تخریب نکنید چون نشان ازمدنیت تمدن اصالت یک محیط داره و همه قلعه ها بار و دفینه ندارند.

حالا قلعه چه نظامی باشه چه شاهی وچه خانی یکی از عوامل و فاکتور اصلی تو دفاین وجود قلعه در محیطه،حالا قلعه های نظامی برای محافظت از محیط قلعه های شاهی هستند. برای اصالت محیط شما درتمامی نمادها مخصوصا حکومتی میبینید که یکی از قوانین وجود قلعه درمحیط است.

قلعه نظامی:

قلعه های نظامی به دو صورت بار میدن که نود درصد ابزار و وسایل جنگی هست که در زمان حال دارای ارزش هستند و تپه کوچک یا تپوله در اطراف قلعه این بارها را درون خود دارند…. و صورت دوم اینکه ساختارش بصورت دژ تو بلندی نوک کوه هست که این تپوله در اطراف نداره، که یک راه مخفی در پرتگاه بصورت دالان طویل وپرپیچ خم دارند.

تفاوت قلعه های شاهی و قلعه های نظامی در دفینه یابی

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0