آیین تدفین ادیان و دوره های مختلف ایران باستان

در طول تاریخ ایران باستان دوره های مختلف ادیان با آیین ها و روش های زندگی متفاوت گذشته اند. آیین تدفین هر دوره با دیگری بر اساس اعتقادات و باورها متفاوت از دیگری بوده.

آیین تدفین ادیان

آیین تدفین ادیان ایران باستان

  • در آیین تدفین قبور در مقامات و اشراف زادگان در عیلامیان بصورت دخمه در غارها هست بر این باور که غارها همان رحم مادر انسانهاست و برای تولد دوباره باید به روش دخمه گذاری در عمق غارها صورت میگیرد.
  • در دوره مادها بصورت بردگوری هست به این صورت که داخل سنگها در محیط سنگلاخه بصورت یک اتاقک کوچک در دل صخره کنده شده و بصورت پلمپ شده یا بصورت سنگ فیت شده رو جسد یا سنگ از زیرکنده شده و جسد در آن قرار داده شده
    بخصوص این موارد در کنار چشمه ها ورودخانه ها مشاهده می شود.
  • در دوره مادها به بعد بصورت قبور خرسنگی بوده تا اواخر اشکانی این آیین تدفین ادامه داشته …
  • برای بزرگان در هخامنشیان بصورت گوردخمه ها یا برج خاموشی بوده یعنی آرامگاه شخص بزرگ در ارتفاعات مشرف بر قلمرو حکومتی ساخته می شد. دراین دوره پادشاه قبل فوت خود دستور ساخت آرامگاهش را میداد، مانند تخت رستم در شیراز….
  • اما در دوره اشکانیان بصورت گورخمره ها و مقبره ها رواج داشتند
  • اشکانیان نزدیک ۵۰۰ سال بر ایران حاکم بودند و بیشتر از ۴۵۰ سال در ۲۹ دوره پادشاهی حکومت اشکانیان در جنگ بودند، و اگر در جنگی حاکم یا فرماندهی کشته میشد قبر او بصورت یک مقبره در عمق و بقیه افراد یعنی سربازان و عموم بصورت خمره ای روی قبر فرد بزرگ بصورت هرمی یا دایره ای یا بیضی که قبر شخص بزرگ در عمق و رئیت روی قبر او دفن میکردن البته در آیین ارامنه ها هم وجود دارد این آیین اما بصورت دیگری..
  • درساسانیان بصورت استودان و قبور مردان و زنان جدا از هم قرار می گرفتند
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0