دفینه های اسلامی در کجا پنهان هستند

موضوع امروز در مبحث گنج یابی مربوط به دفینه های اسلامی می باشد. دفینه هایی که ما از آنها در دوران اسلامی یاد می کنیم مربوط به پیشکشهای باستانیان است که معمولا با درختانی مانند چنار، زالزالک، بنه، سنجد و…. مشخص می شدند .همچنین خزانه های باستانی و بیمه اماکن و نذورات در این دوره رواج داشته. توجه کنید در دوران بعد از اسلام معمولا قبور خالی از هدایا بودند.

دفینه های اسلامی در کجا هستند

علایم نشان دهنده وجود دفینه های اسلامی

سنگ صندوق ، سنگ تابوت و تپه بانک ایلخانی همگی مربوط به دوره غزنویان، صفاریان، ایلخانان، افشاریان، صفویان و سامانیان می باشد که اغلب با روش های هندسه هدف گذاری می شدند.

درختانی مانند چنار و توت در محوطه پشت قلعه ها همیشه مهم بوده اند و توجه داشته باشید که متراژ و جهت خاصی برای دفینه های مذهبی بعد از اسلام وجود نداشت.

در اطراف قلعه ها چاه ها اهمیت بیشتری دارند و همچنین سنگ های سیاه و یا سفید بود زیرشان مهم است این موارد مربوط به دوران امویان بوده و معمولا خمره های سکه اشرفی یا اموی دارند.

دقت کنید، بطور کلی به یاد داشته باشید از دوران قاجار به قبل خانسالار ها و حتی طبقات متوسط جامعه اموال با ارزش خود را در درون حیاط و ملک خود دفن می کردو انتخاب نشانه سلیقه ای بود. برای مثال درختان تخته سنگ ها و…. انتخاب می شدند که اغلب آنها به سمت قبله بودند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0