نحوه رمزگشایی و آشنایی با دفینه های تیموری

دفینه های تیموری
تیمور لنگ سرسلسله گورکانیان،سبک وسیاق خاصی در زندگی ایلخانی تا فرمانروایی و کشور گشایی داشت، غنائم زیادی بدست آورد. تیمور رفتاری متضادی داشت، و به علما و هنرمندان زمان خویش علاقه زیادی داشت و کل قرآن را حفظ بود، و از سوی دیگر به جنگ و ستیزه نامی بود که در یک روز حکم اعدام صد نفر را صادر میکرد؛

دفینه های تیمور لنگ

رمزگشایی دفینه های تیموری

او هوش و ترفندهای خاص و زیرکانه ای برای دفن اموال بکار میبرد که به دفینه های تیموری مشهورند، به طوری که گنجهای تیموری و یهودیانی که از قاعده گمراه کننده های گوناگون استفاده کرده باشند از سخت ترین نوع دفینه ها هستن و معماری پیچیده و رمز آلودی دارند، که متاسفانه الان افرادی به سادگی و جوری از تفسیر دفینه تیموری حرف میزنند واز رمزگشایی قاعده مثلث تیموری که فکر میکنند به همین سادگی هست؛

قاعده و رموز مثلث یکی از پرکاربرد ترین قاعده دفینه گذاری تیموری میباشد، و علائمی چون خود مثلث، نوک پیکان، ستاره، مربع و قاعده مربع و… از رموز تیموری میباشد،

خود تیمور گفته است که دفینه های من درناف مکانهای بکر هستن و طوری دفن کرده ام که روزی اگر خود بخواهم آنها را رمزگشایی کنم به شک خواهم افتاد؛ هر کس بتونه به دفینه های من دست پیدا کنه مثل برادر من است، این گفته در دفینه های علی بیک که درشمالغرب کشور هستن نیز بگوش رسیده.

بسیاری ازقلعه ها و تپه ها که بنام تیموری معروفند واسم دارند،در برخی موارد چاهی طراحی شده که داخل چاهها اکثرا شاهد پلمپ افقی بودیم، که گاهی پنج و گاهی پانزده ارش عمق دارند که دردهانه چاه یا کنارش اشکال هندسی مشاهده میشود…

رمزگشایی دفینه های تیموری

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0