حوض های ساروجی و سنگی در بحث گنج یابی

حوض های ساروجی و سنگی باستانی در بعضی مناطق ایران به چشم میخورند که نشانه های خوبی برای زندگی در زمان باستان می باشند. لطفا این حوض ها را تخریب نکنید و به مواردی که در مورد این حوض هامی باشد توجه کنید:

حوض های ساروجی و سنگی در دفینه یابی

کاربرد حوض های ساروجی و سنگی در دفینه یابی

 • این حوض ها اغلب در دفینه گذاری کاربرد دارند و بیشتر در ارتفاعات دیده می شوند
 • توجه کنید اگر آب چشمه بعد از طی دو یا سه متر اگر به این حوض ها بریزد، حتما باید حوض جنس ساروجی داشته باشد
 • تابش خورشید به این حوض ها باید از طلوع تا غروب باشد
 • این حوض ها سایبان یا صخره و کوهی به عنوان سایبان نباید داشته باشند
 • ساختار کلی دیواره حوض باید ساروج باشد
 • در کنار حوض ها باید دره یا پرتگاهی وجود داشته باشد
 • و مواردی دیگر از جمله معماری حوض و…..

کاربرد حوض های ساروجی و سنگی در دفینه یابی


در بحث دفینه گذاری اشاره می کنیم به کتاب نایاب دفینه گذاری گذشتگان که دارای سرفصل های زیر می باشد

در زیر به محتوای کتاب نفیس گج نامه و شیوه های دفینه گذاری گذشتگان در ایران اشاره می کنیم:

 • آیین تدفین و ساختار قبرها در دوره اسلامی
 • قبرهای پادشاهان
 • دفینه بقعه ها
 • قلعه های دوره اسلامی در ایران
 • آیین تدفین و نحوه دفینه گذاری در دوره صفاریان و سامانیان
 • دفینه یابی در رودخانه ها و چشمه های آب
 • نحوه دفینه گذاری گنج در دوره غزنویان
 • گنج بت خانه ها
 • جایگذاری گنج دوران آل بویه
 • نحوه مخفی کردن مال در دوران سلجوقی
 • عقاب دو سرنماد سلجوقیان
 • شیوه تدفین مردگان دوران سلجوقی
 • سیر تحول نمادها و نقش های پرندگان در ادوار آل بویه و سلجوقی
 • گذاردن دفینه ایلخانیان
 • شیوه دفینه گذاری تیموریان
 • ساختار قبرهای تیموریان
 • نحوه مخفی کردن مال در دوره آق قویون و قره قویون لو ها
 • دوران صفوی و شیوه تدفین و دفینه گذاری این دوره
 • مقبره های دوره اسلامی
 • نحوه دفینه گذاشتن افشاریان چگونه بود؟
 • قاجاریان و نشانه دفینه های مخفی این دوران
 • و…..

برای دانلود کتاب در اینجا کلیک کنید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0