نشان مکانهای مقدس و عبادتگاه

نشان مکانهای مقدس و عبادتگاه :

در تصویر مشاهده میکنند اشاره به یک منطقه اعتقادی و مقدس دارد و نشان

مکانهای مقدس وعبادتگاه که در این منطقه نیایش  ،عبادت و یکسری مراسم خاصی

انجام میشده است .

امانکته ای که مهم و حائز اهمیت است دو زوج مذکر و مونث در دو طرف غرب و شرق

آن است که دستها به علامت نیایش و احترام و عبادت به آسمان کشیده شده است

و چیزی که مهم است وسط این دو گروه  زوج نیایش گر است که یک حوض دایره ای

شکل در باستان و در زمان خود بسیار مقدس بوده است .

زیرا نماد خلقت آفرینش و چرخش روزگار و بی مرزی و بی انتهایی صفات پروردگار آن بوده

و به همین دلیل در این کار از حوض دایره ای شکل استفاده شده است .

در این منطقه مراسمات و اعیاد مختلفی برگزار میشد که یکی از این مراسمات مراسم

ازدواج میان مونث و مذکر بوده است و ههمچنین محلی برای نیایش و عبادت که شما در

این محل حتما عبادتگاهی خواهید داشت و همچنین یک منبع آب و همچنین درختانی با قدمت

بالا و چیزیی که شما دنبال آن باشید دفینه های نذری است .

براینکه در زمان باستان مردم مثل امروز نیز نذری داشتند و بعد از رسیدن به حاجت خود نذری خود

را به فرد روحانی یا مرید میدادند .

یا افراد و اشخاص زمانی که رزق و روزی و برکت فراوان داشتندبعنوان هدیه بخشی از آن را بعنوان

هدیه و تبرک به فرد روحانی میدادند بنابراین ممکن است شما نقاطی مثل تپه داشته باشید که دفینه

مذهبی در آن قرار گرفته شده است .

نشان مکانهای مقدس و عبادتگاه

نشان مکانهای مقدس و عبادتگاه در گنج یابی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0