انواع شاخص گنج و دفینه

انواع شاخص گنج و دفینه از زمان باستان وجود دارند که مبحثی پیچیده و گسترده می باشد؛ مثال جوغن ها را در نظر بگیرید:

سنگ شاخصه دفینه

معرفی چند مورد شاخص گنج کاربردی در باستان

  • شاخص های راه که در باستان در راه های مالرو شاهی حکومت ایجاد میکردند به عنوان راهنمای مسیر برای کاروانیان
  • شاخص های معدن که درنزدیکی معادن سنگی ایجاد میشد برای اینکه نشان داده شود به معدن سنگ نزدیک میشوید
  • شاخصه قلعه و قلمرو که درمحدوده قلعه ایجاد میشد که اینجا قلعه ای وجود دارد یا شاخصه قلمرو که نشانگر این بود که اینجا قلمرو حکومتی یا منطقه نظامی هست چون ورود به چنین قلمروهایی برای افراد عادی سخت بود
  • شاخص سکونت که نشان می دهد در فلان جهت و مسافتی سکونتگاهی وجود دارد
  • شاخصه قبرستان به همین شکل که نشان میداد قبرستانی در این نزدیکی وجود دارد
  • شاخصه دفینه یا همان شاخص هایی که در نسخه ها بکار میرفت مثلا سنگ بسیار عظیم و تراش خرده ای که در نسخه قید میشد که طبق این سنگ ها مسافت و جهت مشخص میشد
  • شاخص غار که بیانگر وجود غاری در مسافت معینی را بیان میکنه

انواع شاخص گنج و دقینه

انواع شاخص ها را داریم که برخی را در بالا مطرح کردیم سنگهای شاخص نباید قابل حمل باشند و اینکه نباید در مسیر رودخانه و آب و آسیب ها باشند، و در این سنگها باید حتما تداخل کار دست مشاهده شود

منبع: پیج اینستاگرام تفسیر نماد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0