تفسیر اسکنه روی صخره ها در گنجیابی و دفینه یابی

مفهوم و تفسیر اسکنه روی صخره ها در دفینه یابی چیست؟ این اشکال سیستم شماره گذاری هستند که از دوره فریگ، روم، بیزانس و ارامنه بدین طرف مورد استفاده قرار می گرفتند. از آنجا که مفاهیم زیادی را می توان به آنها نسبت داد، صحیح نیست که بگوییم معنای درستش دقیقا همین است.

تفسیر اسکنه روی صخره ها در گنجیابی

تفسیر اسکنه روی صخره ها در باستان شناسی

لکن هر حفره اسکنه خورده ۷۸ سانتی متر بوده ، بعضا معادل ۱۲۰ سانتی متر نیز محاسبه می شوند. دوره ایی که علامت بدان تعلق دارد، مهم است. این اشکال به طور قطع نه برای نشان دادن جهت بلکه برای تعیین فاصله به کار می روند. اگر حفره ها بر روی زمین باشند، با توجه به اندازه های آن باید به دنبال مجموعه دیگری از حفره هایی که بزرگتر یا کوچکتر می شوند و یا یک علامت دیگر بگردید.

اگر حفره های اسکنه خورده بر روی پیشانی یک صخره باشند باید در طرف مقابل آن دنبال قبر یا جایی که نشان از وجود انبار دارد، بگردید.

یافتن قبور چهار طاقی قبرستان های باستانی

یافتن قبور چهارطاقی قبرستان های باستانی

یافتن قبور چهارطاقی قبرستان های باستانی

یافتن قبور چهار طاقی قبرستان های باستانی با توجه به نشانه اسکنه ها در شیب قبرستان : درتمام قبرستان های باستانی یک قبر چهار طاقی قرارداره این اتاقک کوچک قبر که از چهار سنگ چیدمان شده ساخته شدند اکثرا دارای نسخه هستن چون خارج از اموالی که برای قبور استفاده میشده دراین قبور چهارطاقی تعدادی کوزه سکه هم با تعداد بالا در عمق نهایت سه متری قرار داده میشده

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0