لایه ذغال در گنج یابی و دفینه یابی

در حفاری های دفینه بیشتر لایه های ذغال دیده می شود در ادامه وجود چنین موردی را بررسی میکنیم که در چه مواقعی لایه ذغال در گنج یابی مهم نمی باشد:

لایه ذغال همیشه مربوط به گنج نیست

اگر در حفاری به لایه ذغال در سطح وسیعی برخورد کردید و ضخامت آن ده تا بیست سانتیمتر بود، و در زیر آن لایه ای از خاک پخته قرمز رنگ را مشاهده کردید و مقداری پایین تر از آن خاک بکر یا ماسه بادی وجود داشت؛ آنرا به دفینه ربط ندهید چراکه این موارد به آتش سوزی یک سازه باستانی مرتبط هستند.

لایه ذغال در گنج یابی

این موارد به آتش سوزی سقف مربوط هستند و بعد از فروپاشی به دلیل حرارت زیاد باعث پخته شدن خاک و گِل و آهک کف بنا این لایه را تشکیل می دهند.

لایه ای که متشکل از ماسه است نیز مربوط به زهکش کف کرسی بوده تا رطوبت به بالا سرایط نکند.

لایه ذغال در گنج یابی و خاک پخته

لایه ذغال در گنج یابی

همچنین دقت کنید در حفاری اگر لایه ای از ذغال به طور منظم بعد از گِل پخته دیده شود ، این مورد مهم بوده و بهتر است به کار ادامه دهید.
از ذغال به عنوان رطوبت گیر در حجم زیاد در اطراف برخی مقبره ها و نیز دفینه گذاری ها هم استفاده می شده.

لایه های خاک در گنج یابی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0