نشان نعل اسب با جای میخ خالی

نشان نعل اسب با جای میخ خالی :

تفسیر نعل درسته که باید دهانه بازرو برسی کرد ولی شما به جای میخ ها دقت کنید

همشون پر یکی خالی و این یعنی کلا سیستم تفسیر تغییر میکنه و همینطور شیار روی

نماد اگر همه میخ ها پر و یا خالی بودن شما در روبروی دهانه باز باید تخته سنگی تراش

خورده و یا متفاوت با محیط و داشته باشید .

حالا چون یک میخ متفاوت وبه عنوان شاخص قرار گرفته یعنی مسیر برسی جهت میخ

متفاوت هست نشان نعل اسب با جای میخ خالی چه تفسیری دارد ؟

یعنی شش گام به سمت میخ متفاوت و عمق کار نهایت در سه تا چهار متری وجود دارد .

نعل نشان از مالی سبک ولی با ارزش است صدرصد طلا موجود است .

گمانه بعد مسیر شیاری است که روی نماد قرار گرفته .

اون شیار کوتاه یعنی دالانی در روبروی شیار وجود دارد چه طبیعی چه دستی البته

نه در عمق بلکه روی زمین که با چیدمان چند سنگ بزرگ ایجاد شده .

در انتها دالان در کف مورد برسی قرار بگیرد .

نشان نعل اسب با جای میخ خالی

نشان نعل اسب با جای میخ خالی در گنج یابی و دفینه یابی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0