تفسیر کامل سنگ صندلی و حکاکی بز روی سنگ

نمادی از یک سنگ صندلی و حکاکی بز را در تصویر میبینید خب باید دانست این دونماد درکنارهم به چه جایگاهی اشاره دارند نشان صندلی دراین حالت و درکنار نماد مورد نظر یعنی یک جایگاه مذهبی و مقبره و…

برای جهت بررسی به نماد حکاکی شده توجه کنید کاملا بدون سر ایجاد شده و تکیه گاه صندلی کاملا درجهت راست تصویر به صورت حلال تراش خوره که این حالت و جهت مسیر حکاکی، نماد بز در جهت راست تصویرو زیر پوشش قرار میدن پس باید درجهت راست موقعیت جایگاه بررسی انجام بشه دوستان دراین حالت حکاکی شده اگر سرنماد وجود نداشته شده باشد احتمال اینکه شما سر نماد رو در مسیر درست و بر روی نقطه کاوش پیدا کنید بسیار زیاده و دقیقا حکاکی سرنماد رو در جهت مناسب پیدا کنید که پازل نماد رو تکمیل میکنید

تفسیر کامل سنگ صندلی

تفسیر کامل سنگ صندلی

دفینه سنگ صندلی بدون دسته

دوستان درکلیت کار این نماد با وجود نشیمن قابل ارزشمندی هست و شاید شما در دل کوه و بیابان حکاکی های زیادی رو به شکل بز و گوزن و غیره ببینید که به یاد داشته باشید که با سنگ نگاره ها اشتباه گرفته نشه چون واقعا سنگ نگارها بسیار در خطر هستن و تخریب های بسیاری برای کنجکاوی انجام شده که بسیار تاسف بار است.

سنگ نگاره ها شناسنامه های موقعیتی اون منطقه و کشور عزیزمان ایرانن،،، نسلهای بعدیهم وجود دارن که نیاز به این زیبایهای باستانی دارند

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0