دفینه یابی درشمال کشور

دفینه یابی درشمال کشور : در شمال کشور بیشتر دفینه ها در این فضایی که در تصویر میبینید یافت میشوند، چون در پایینتر از این مکان شما به جنگل برمیخورید و درون جنگل بسیار بسیار فرسایش تاثیر گذارتر است ،وجود برگ درختان شکسته شدن شاخها و خزه ها و عبور و مرور دامها و انسانها تمام این موارد مخصوصا تغییر فصلها باعث فرسایش شدید د تغییر ظاهری مکان میشود

دفینه یابی در فصل پاییز – دفینه یابی درشمال کشور

درفصل پاییز به دلیل لخت شدن درختان و نبود شاخو برگ شما کاملا به محیط دید کافی دارید ولی در زمستان و یا بهار و تابستان این دید کمتر و کمتر خواهد شد، مورد اصلی در کار جنگل و پنهان کردن اموال وجود چشمه های زیر زمینی است که شخص برای پنهان کردن مال بزرگ باید در عمق لایه اول اب زیر زمینرو رد کنه ودوباره فضای خشک را پیدا کند و سازه اتاقک را برپا کنه تازه اگر بشه فضای خشکرو در عمق بدست بیاره که در هر جایگاهی این امکان وجود ندارد جز شیب تپه ها و کوه ها، برای همین از ارتفاع استفاده میشده ، یعنی از جنگل عبور و مثل تصویر به فضایی که رویش درختان قطع شده میرسند چون هم وجود اب در عمق بالاست و هم فرسایش بسیار بسیار پاینتره و هم در ارتفاعات کمتر عبوررو مرور انجام میشده،

دفینه یابی درشمال کشور

دفینه یابی درشمال کشور

دوستان صدرصد خشک بودن جایگاه برای ماندگاری عمق بنا و حتی دفینه ها تاثیر گذارتر بوده تا رطوبت زیاد و همینطور چون هرچقدر از سطح دریا فاصله گرفته میشه خاک خشک و خشکتر میشه و این مورد در عمق نیاز به عایقکاری انچنانی و لایه های خاص برات جلوگیری از رطوبت فراوان نداره، دوستان بیشتر نمادهایی که در ارتفاعات دیده میشه مربوط به نمادهای حکومتی هستن یعنی صاحب نماد صدرصد در موارد نظامی فعال بودند و اگر قلعه ای در نزدیکی وجود داشت این مورد بدون شک تایید خواهد شد و در این حالت عمق و پیچیدگی مهندسی کار بالا است
شما هرچقدر از فاصله دورتر نمادیرو تشخیص بدید همینطور اون نماد سختی و پیچیدگی کارش بیشتر و بیشتر خواهد شد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0