تفسیر نماد خرگوش در دفینه یابی

نماد خرگوش در دفینه یابی نماد بسیار کمیابی در ایران است.معمولا در بنا کردن نماد هر حیوانی تاحدودی به خصوصیات واقعی آن استفاده می شده.از آنجایی که خرگوش حیوانی شکار شونده است پس نباید نماد آن بزرگ باشد. همچنین به صورت مستقیم حرکت نمی کند و با پیچ و خم همراه است پس این یعنی مسیر حرکتش مهم است.

تفسیر نماد خرگوش

همانطور که با شنیدن نام هر حیوانی عضو خاصی از آن حیوان را بخاطر می آورید، با شنیدن نام خرگوش یاد گوش های دراز این حیوان می افتیم که به وسیله آنها اتفاقات خودشو درک میکنه، اگر دو گوش این حیوان دیده بشه

  • و به طرف عقب باشد یعنی نماد ترسیده و تسلیم شده،
  • اگر دو گوش به جلو بود یعنی چیزی توجه خرگوشو بخودش جلب کرده و باید درمحیط دنبال همون مورد باشید
  • دوستان اگر گوشهای حیوان یکی به جلو و دیگری به عقب بود یعنی به دو نقطه توجه داره یعنی پشت و عقب یعنی یکی گمراه کننده می باشد.
  • دوستان اگر فکرکردید خرگوش به سمت غرب یا جنوب غرب یا شمال غرب جهت میده کاملا گمراه کنندست به علت اینکه این نماد یهودی هست.

نماد خرگوش در دفینه یابی ( نماد زیرخاک )

نماد خرگوش درون کار مربوط به عکس دوم را می خواهیم برایتان تفسیر کنیم.
سنگی که در عکس دوم مشاهده میکنید سنگ خرگوش خب کاملا مشخصه کاره دسته و امکان نداره طبیعی باشه علائم جهت دهنده و نشانه ها در کار و در عمق باید به این صورت باشه نه اینکه هرسنگی پیدا شد بگید جهت دهندست ونشانه خرگوش یعنی وجود یک تونل و باید بسیار دقت کرد چون گمراه کننده هایی در پی داره و یکی از نماد یهودیان هست

دقت کنید اگر به سمت غرب یا جنوب یا شمالغرب بود سرش یعنی گمراه کننده، بخصوص که حالت رونده نداره، و اگر اسکنه و…. روی بدنه آن نباشد قسمت پشت آن جهت دهنده هست. موفق باشید

تفسیر نشان خرگوش در گنج یابی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0