نشانه مثلث در گنج یابی

دوستان در مورد این نماد باید به صاحب مکان تبریک گفت چون جایگاه بسیار ارزشمند و عالی هست…

این نمادها اشاره به یک مکان مذهبی و دارای مقبره هایی بسیار ارزشمند است.

طبق تصویر دو مثلث اشاره به وجود دوشخص با موقعیت اجتماعی بالا رو داره که در یک نقطه دفن شده اند …

ببینید دوستان جوغن مستعطیلی عمیق و کشیده هم جهت دهنده و هم اشاره به دالان و اتاقکی در نزدیکی کار داره ،،،

به طور کلی جهت مستعطیل و دومثلث به سمت روبرو هستن و کلی بخواهیم محل برسی رو مشخص کنیم به سمت بالا مایل به چپ باید انجام شود،،،

نقطه برسی باید فضایی سنگی و سخره ای باشد که نشانه مثلث در گنج یابی نماد پله را هم در شروع کار باید نمایان کندکه با گام برداشتن درست شمارو به نقطه ورودی مسدود شده هدایت میکند…

همیشه وجود نشانه مثلث در گنج یابی نماد مثل جوغن مثلث کاوشگرو به بالاتر از خودش میکشاند

یعنی همیشه در این مواقع نقطه کار بالاتر از نقطه نماد است و در سطح بالاتری از زمین قرار میگیرد.

 

نشان مثلث

نشان مثلث در گنج یابی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0