کروکی محل دفینه

کروکی محل دفینه :

دوستان در نماد مار پیچشی که به تن مار میدن اصلا بیخود وبدون معنی نیست .

به نصف بدن مار دقت کنید چاق و نصف سپس لاغر میشوید و این یعنی کروکی،

یعنی مسیر .

کسی که نماد رو تراشیده و صاحب مال یک قسمت از نماد و کروکی خودش قرار

داده نیم تنه به بالا و یا نیم تنه به پاینرو کروکی کار و حفاری خودش قرار داده و شما

با تشخیص اینکه نیمیه بالا درست هست یا نیم تنه پایین یعنی نصف کارو پیش رفتید

و روشی که باید حفاری بشه دقیقا به شکل همون پیچش مد نظر صاحب کار بود .

در تصویر بالا چون سنگ دارای شیب است و دم مار حالت اشاره و صاف و حالت پیکانرو

داره یعنی ورودی در مسیر دم مار است

همینطور صورت نماد برجسته و به پشت خیره شده است و این تایید میکنه که مسیر در

پشت نماد است .

در وسط بدن نماد مار پیچشی برجستگی وجود داره که همینطور که میدونید مار شکار شو

درسته میخوره و اگر شکاری انجام داده باشه و خورده باشه کاملا از برآمدگی شکم میشه

تشخیص داد .

حالا ما اون منطقه برجسترو جاش رو به اتاقک بدیم یعنی تفسیر نماد این میشه که شما در

مسیر دم در انتهای سنگ شما باید به شکل دم مار از نک تا قسمت برجسته که محل اتاقک

است کاوش داشته باشید .

دقیقا به شکا نک تا وسط و قسمت برجسته شکل کاوش شماست .

در قسمت پیچ کار احتمال وجود تله در تعقیر مسیر وجود دارد .

کروکی محل دفینه

کروکی محل دفینه در گنج یابی و دفینه یابی

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0