آیا جوغن درون غار طبیعی بی ارزش است؟

شاید در حفاری داخل دالان یا غار طبیعی ، جوغن هایی در دیواره مشاهده کنید؛ بنظر شما آیا جوغن درون غار طبیعی بی ارزش است؟. توجه داشته باشید در بسیاری از دوره های زمان باستان، در غارهای طبیعی سکونت زندگی در جریان بوده از این رو برای روشن کردن آتش و روغن دان و سوزاندن پی جوغن هایی در دیواره های این مکان ایجاد میکردند. پس هر جوغن درون غار طبیعی را ببینید به مقبره و دفینه ارتباط ندهید.

جوغن داخل غار طبیعی بی ارزش است

همچنین دقت داشته باشید شاید در حفاری داخل دالان ها به جایی برسید که پر از خاک دستی باشد، این موارد خبر از قبر مهمی و جایگاه با اهمیت می دهد. چرا که مکان به قدری مهم بوده که کیسه کیسه از بیرون فضا به داخل مکان خاک آورده و دالان پر کرده اند و این لازمه تلاش چندین سال است.(معمولا در این حفاری ها با جمجمه و یا ساق پای انسان و یا سنگ تراش هایی به شکل تندیس های حیوانی دیده می شود )

جوغن درون دالان

نکته جالب توجه این بوده که در این موارد مسیر هایی انحرافی هم می ساختند که همگی را نیز پر کرده و صرفا برای جلوگیری از دستبرد زدن به اموال و ارامش قبر اینکار را انجام می دادند.دقت کنید در مسیرهای انحرافی خبری از استخوان انسان و یا نمادهای دیگر وجود ندارد پس حتما در کاوش دقت کنید مسیر های انحرافی را حفاری نکنید.

جوغن درون غار طبیعی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0