طرح سکه های باستانی از هخامنشی تا ساسانیان

دانلود مقاله طرح سکه های باستانی از هخامنشی تا ساسانیان : همواره در تاریخ پادشاهی دنیا شاهی بدون تاج قابل تصور نیست. پادشاهان ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. تاج شاهان ایران باستان به عنوان یکی از مظاهر سلطنت و قدرت، آثار هنری گوناگونی همراه با نقش پادشاه در حالی که وی را از دیگر اشخاص متمایز می سازد، نمایان شده است.

طرح سکه های باستانی از هخامنشی تا ساسانیان

طرح سکه های باستانی از هخامنشی تا ساسانیان

یکی از آثار هنری مهم که نقش شاهان ایران همراه با نماد قدرتشان یعنی تاج، بر روی آنها توسط هنرمندان خوش ذوق و فریحه ی ایرانی حک شده است، سکه ها می باشند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تاریخی است که از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه  ای و اسنادی و نیز مشاهده سکه ها در  برخی موزه ها نانجام پذیرفته است؛ ضمن اینکه مطالعه سیر تحول طرح تاج شاهان دست یابی به تفاوت ها و تشابهات تاج ها را امکان پذیر می نماید.ف

 در این جستار تلاش نگارندگان بر این است که، سیر تحول تاج شاهان نقش شده بر روی سکه های سه امپراطوری بزرگ ایران باستان ( هخامنشی اشکانی و ساسانی  ) را مطالعه نمایند. هدف از بررسی تاج شاهان در ادوار تاریخی ایران باستان شناخت،بازشناسی،تشخیص و تفکیک آنان از یکدیگر از طریق مطالعه سکه ها می باشد؛ چراکه هر پادشاهی تاج مخصوص به خود را داشته و بعضا علاوه بر طرح تاج نقوش، جنس و نمادهای مورد استفاده متفاوت بوده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0