تصاویر سکه ها و پیکره های شاهنشاهان ایران

تصاویر سکه ها و پیکره های شاهنشاهان ایران از دوره هخامنشی تا پایان دوره ساسانی
درباره چگونگی چهره و خصوصیات ظاهری و جسمانی شاهنشاهان ایران از استادان پیکر نگار و هنرمندان تصاویر و مجسمه ها و نقوش فراوانی بجای مانده است. گروهی از سرایندگان و نویسندگان نیز در این زمینه فراوان داد سخن داده اند بطوری که بخش عظیمی از هنرهای تجسمی ملت ایران اختصاص به این قهرمان دارد.

تصاویر سکه ها و پیکره های شاهنشاهان ایران از ساسانیان تا هخامنشی

تصاویر سکه ها و پیکره های شاهنشاهان ایران از ساسانیان تا هخامنشی

صفحات زرین تاریخ شکوهمند ایران نیز از حماسه این قهرمانان بزرگ که اکثرا جنبه جهانی و بین المللی دارند آذین شده است و هنرمندان توانا و چیره دست ایرانی نیز همطراز تاریخ نویسان آثار بسیار ارزشمند و گرانبهایی به یادگار گذاشته اند. ولی هنر تنها بیان واقعیت نیست. بلکه در تعریف دقیق تر آنرا بازآفرینی واقعیت دانسته اند یعنی هر هنرمندی با ساختمان ذهنی و فلسفی اندیشه خویش برداشت خاصی از واقعیت دارد که این تفکر را با واقعیت آمیخته و در اثر هنری خود متمرکز می سازد به همین دلیل می بینیم که هنرمندان مختلف یک واقعیت را به اشکال گوناگون بازگو می کنند.

در ادامه کلیاتی از تصاویر شاهان اشکانی و ساسانی و انواع سکه های باستانی این ادوار در قالب یک مجموعه در خدمت شما قرار داده شده است.

نمونه از از کتابچه سکه های ایرانی

نمونه از از کتابچه سکه های ایرانی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0