دانلود کتاب رمزگشایی و آموزش خطوط باستانی | خواندن نوشته های باستانی

یکی از مسائل مهمی که دوست داران باستان به دنبال آن هستند و حتی مورد نیاز کاوشگران می تواند قرار بگیرد مبحث شناختن خطوط باستانی است. گاها اتفاق می افتد که شما در حین حفاری با نوشته هایی روی سنگ ها و یا دیوارهایی دیده باشید. خیلی مهم هست که شما معنی این خطوط را بدانید و بتوانید آن را رمزگشایی کنید. در مطلب فوق کتاب رمزگشایی خطوط باستانی را برای دانلود قرار داده ایم. شما می توانید با یادگیری و آموزش خطوط باستانی ، از رموز این خطوط در مناطق باستانی پرده بردارید.

انواع خط در ایران باستان

  • خط میخی
  • خط آرامی
  • خط پهلوی
  • خط اوستایی یا دین دبیری
  • خط مانوی
  • خط هجائی
  • خط الفبایی
  • سایر خطوط

خط میخی

اغلب کتیبه هایی  که از خاورمیانه (بین النهرین) باستان بجا مانده میخی هستند. نگارندگان این خطوط سومریان بودند. قبل از دوران کوروش بزرگ هخامنشی این خطوط در ایران کاربرد داشتند. در ایران باستان برخی از کتیبه های موجود، به سه زبان فارسی باستان، آکدی و ایلامی نوشته شده است. منشور کوروش به خط میخی نمونه ای از این موارد می باشد

آموزش خطوط باستان

خط آرامی

خط آرامی باستان یکی دیگر از خطوط باستانی می باشد که می توانیم آنرا به عنوان مادر تمام خطوط الفبایی بنامیم.آرامی ها تاجران باستان بودند این زبان باعث شد بسرعت در خاورمیانه رواج پیدا کند و یک زبان بین المللی محسوب شود.زبان ارامی در زمان هخامنشیان نیز کاربرد داشت و بعد از این دوره زبان آرامی نیز مناز بین رفت.

خط آرامی باستان - آموزش رمزگشایی خطوط باستانی

خط پهلوی

خط پهلوی برای نوشتن زبان پارسی میانه  از دوره ساسانیان شروع شد .روی سنگ نبشته ها و سکه ها و رسالاتی که از باستان پیدا شده، زبان پهلوی تا یه قرن پس از اسلام کاربرد داشته. خط پهلوی از نظر باستان شناسان خط دشواری برای خواندن می باشد.

خط اوستایی یا دین دبیری

زبانی که کتاب مزدیستان با آن تالیف شده زبان اوستایی بود.این خط را نویسندگان اسلامی دین دبیره و دفیره یاد کرده اند که امروزه به آن دین دبیری می گوییم.

خط مانوی

بعد از ظهور مانی (215-277م) و مذهب او، خط مانویان نیز در ایران و سایر ممالکی که مذهب مانوی داشتند رواج یافت. مانی خط خود را از الفبای تَدمُری اقتباس کرده است. الفبای مانوی از راست به چپ نوشته می شود و حرف های آن به هم نمی چسبد. آثار نفیس این خط در ترکستان چین کشف شده که با قلمی زیبا و خوانا روی کاغذهای مرغوب و با مرکب های رنگارنگ نوشته شده است.

محتوای این کتاب خطی از تمامی زبان هایی که توسط انسان در باستان مورد استفاده قرار میگرفته پرده برداشته و معانی آنها را نوشته و به آنها پرداخته است و بدون شک یکی از ارزشمند ترین کتاب ها در زمینه شناسایی خطوط باستان می باشد.

دانلود کتاب رمزگشایی خطوط باستانی – حروف رمز

ابتکاری که در دانلود کتاب رمزگشایی خطوط باستانی – حروف رمز نفیس دیده می شود جمع آوری تمامی الفباها از تمامی زبان ها در جداول منظم با ترتیب بسیار زیبا بترتیب حروف ابجد قدیم این کتاب را متمایز کرده است که نمونه آن در تصاویر قابل مشاهده است. این کتاب به زبان عربی نگاشته شده و اگر دانش خواندن عربی نداشته باشید از دانلود این کتاب خودداری کنید

در کل بیش از ۱۰۰ زبان و صد نمونه خط و خطوط رارمزگشایی کرده است که در علم صنعه( علم حکمت قدم)، علم تمدن و تاریخی، اسناد و رموزات کتیبه های تاریخی و باستانی ، علم طب و علم قدم، علوم غریبه و…. کاربرد داشته است و از نمونه های خطوط می توانیم به خطوط زیر اشاره کنیم:

دانلود کتاب رمزگشایی خطوط باستانی – حروف رمز

قلم های طلسمات ( سیمیا ) یادگیری خطوط طلسمات – قلم شجری – قلم صولیانی – یونانی – کاهنی -قلم اسرار- سامی – صینی – هندی-برهمی – عقوبی-رومی- فرنجی – ارمنی -مصری – فنیقی – کوفی – قلم روحانیات – اسرار خوارزمی – خزری – قبطی – قرونیوش – لزاوشیوش-لارشوش-قمی – قلم اوفاق – احجار هرمس -لابلبوس – مسندات قدم – فهلوی – الینوس- افلاطونی و….

این کتاب بسیار نفیس با جدول بندی های منظم و خط کتابت شده بسیار زیبا و خوانا برای تمامی خط و خطوط شناسان علم باستان، تاریخ شناسان ، دانشجویان رشته باستان شناسی و خطوط قدیمی و علاقمندان علوم کهن و باستانی پیشنهاد می گردد.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0