دانلود کتاب کنز التسخیرات نسخه فارسی و کامل

کتاب کنز التسخیرات به زبان فارسی نوشته شده و کتابی کامل و جامع در زمینه علوم ماورا می باشد. برای تقویت روحانیت، باز کردن چشم سوم و دیدن موجودات نامرئی و کشیدن مندل(حصار) و چله نشینی و یا نسخیرات و احضارات و دعوت موکلین علوی و سفلی و…. اطلاعات کامل و جامعی را به شما می دهد. از این رو می توانید برای دانلود کتاب کنز التسخیرات به زبان فارسی از سایت کتاب نایاب اقدام به تهیه این مجموعه ارزشمند کنید.

 

دانلود کتاب کنز التسخیرات

در مقدمه کتاب کنز التسخیرات چنین نوشته شده:

قبل از شروع و عمل تسخیر باید احتیاط بجای آورده، قبل از شروع هر عملی فرد باید صاحب اجازه از یک روحانی و یا استاد عامل باشد، فرد باید از نظر روحانی و جسمی قدرت انجام این عمل را داشته باشد و این امکان پذیر نیست مگر با گذراندن این مراحل فرد در درون خود یک انرژی و قدرت عجیب و ناشناخته را درک می کند و حس قدرت در خود دارد. با این کار روح و جسم هر دو با یکدیگر هماهنگ می شوند و در این حالت به فرد قدرت درک ناشناخته ها و قدرت انجام اعمال روحانی را می بخشد.

در عمل تسخیر یک نکته بسیار مهم مندل و حصاری است که فرد عامل در آن طبق دستور که هرچند روز است می نشیند برای کشیدن مندل (حصار) ابتدا 7 مرتبه آیة الکرسی را خوانده و در حین خواندن با کاردی فولادی دور محل نشستن خود را به شکل دایره یا مربع خط می کشد و در مندل نشسته و با خواندن تحصین و صرف العمار کار خود را آغاز می کند.

کنزالتسخیرات به زبان فارسی

فهرست مطالب کتاب کنز التسخیرات

 • دعای تحصین
 • پراکنده کردن جن ها و انصراف اجنه دعوت شده
 • موفقیت در اعمال روحانی
 • موفقیت در تسخیرات و تعویذات
 • حجاب اقطار
 • حرز احتجاب
 • حرز و حجال حضرت سلیمان (ع) کشیدن مندل (حصار)
 • طریقه حصار نشستن (مندل نشینی) چند نمونه مندل
 • روش اصراف مکان و عودت اصراف المکان
 • فعالسازی چشم سوم (چاکرای ششم) روش دیگر باز کردن چشم سوم
 • روش باز کردن چشم سوم
 • روشی دیگر برای دیدن موجودات نامرئی فتح حجاب روحانی و رویت ارواح برای تقویت نیروهای باطنی
 • بازشدن چشم و گوش روحانی
 • اسرار اسم یادائم و استخدام خادم آن خواص ذکر یا احد
 • ریاضت تسخیر الله الصمد
 • تسخیر و تخضیر جن توسط قسم سلیمانی
 • تسخیر خادمی از جن برای رفع حاجات
 • استخدام صحیح خادم ایة الکرسی
 • تسخیر خادم سوره قدر
 • تسخیر خادمی از جن
 • اخضار جن به شکل پرنده
 • روش تسخیر خادمان مسلمان سوره رحمان ، ق و صافات
 • احضار فوری خادم
 • استخدام جن
 • تسیخر آیه مبارکه قل لوکان البحر… برای کشف اسرار و کنوز
 • ریاضت بسیار نیک
 • تسخیر موکل الله الصمد
 • تسخیر جن صغیر(احضار برای گرفتن کمک/9
 • تسخیر غزیمه مشرفه(چهارگانه) تسخیر ارواح اما تسخیر پریان
 • تسخیر بی وهم و بی مندل
 • تسخیر موکل سوره کوثر
 • دعوت حدام سوره مبارکه فتح
 • دعوت صحیح موکلین آیة الکرسی
 • دعوت موکل جلیل القدر سوره مبارکه والشمس و الضحاها
 • دعوت اسم شریف الخبیر
 • دعوت اسما شریف یا باسط یا ودود
 • استخدام اسم مبارک هادی
 • دعوت خادم اسم شریف مالک الملک
 • دعوت اسم شریف المغنی
 • استخدام موکل عون المعین
 • استخدام و تسخیر ملک عاینه (دختر ملک الاحمر)
 • حضور ملک سلیمان اسماعیل کاتب
 • احضار موکل ملک میمون آبانوخ
 • استخدام ملک آبودیباجج
 • احضار میمون سحابی قضاء حاجت استخدام میمون سیاف
 • اسما الاعظم نوشته شده د بساط نور احضار هیدی در موکل
 • تسخیر ارواح (شاه جنیان)
 • استحضار و احضار دختران پری (ازبنات ملک داغر)
 • احضار موکل جن و ارواح
 • تسخیر پریان از شیخ سراج الدین سکاکی (ره)
 • اگر ميخواهي دم توگيرا و روان گردد استحضار موکل ملک برقان ابوالعجائب احضار ملک برقان
 • احضارملک شمهورش خادم روزپنجشنبه قاضی جنیان
 • احضار ودعوت ملک ابی محرز الاحمر سلطان جنیان
 • استخدام موکل
 • باب استخدام
 •  استخدام موکل کف مریم
 • استخدام موکل
 •  برای استخدام خدام
 • جهت استخدام موکل
 •  تسخیرقطیب
 •  تسخیر ارواح آسان
 •  تسخیری بسیارپرفایده
 • چگونگی انجام دعوت سید عبدالواحد خادم شریف سوره الاخلاص
 • برای تسخیر جن
 • بجهت محفوظ بودن ازشر هرختمی وتسخیری
 •  تسخیر سرسندونی
 • تسخیر جن(برای حاجت گرفتن) باسوره جمعه
 • احضارپری وموکل
 •  برای ملاقات بااجنه مسلمان
 • جهت حاضرساختن پریان برای پرسیدن هرسوالی
 • تسخیر ودعوت وحضور ملک عینه احضار پریان (چغر سبز)
 • احضار ناخن
 • برای احضار جن
 • عملیات تسخیر همزاد
 • استخدام ۱۰جن از صالحین خدام سوره رحمن
 • اسماء رفیع الاول جهت مشاهده وتسخیر ارواح
 •  تسخیر جن با صلوات خواجه نصیر طوسی(ره)
 • اَسماء واذکار تسخیر موکل
 •  حِصار اَبوسا
 • احضار خُدّام سوره فیل (جهت رزق کثیر)
 •  قسم زجر سلیمانی
 • استخدام ملک عبدالواحد در۳روز استخدام سیداَتی خادم سوره اخلاص در۳روز
 • استخدام ملک عبدالصمد در۳ روز استخدام سید عبدالکریم خادم سوره کوثر در۳روز
 • احضار ۷جن از مؤمنین در یک شب دعوت پیر زاد
 • استخدام سیدطارش حاکم بر عُمّار مکان زمین در۳روز
 •  استخدام ملک مُذهَّب در یک روز استخدام ملک فقطش وملک یوناس اطبای جن وملک طارش وملک ابادیباج با سوره یـس در۳روز
 • عزیمت میمون السَّیاف وفَرَجَ الخَطّاف جهت درمان
 • عزیمت شرنطیائیل جهت به ذلت کشیدن خدام دعوات
 • استخدام علی بن سعد اویّه ملک مؤمنین جن
 • عزیمت جن کاتب (نویسنده)
 • عزیمت عونِ شدید خادم سفلی سوره حمد جهت ابطال سحر از راه دور عزیمت ابراهیم دیلمی (بسیار سریع وقاطع) عزیمت لُمُقفَنجِل            عزیمت صحیح برهتیه
 • عزیمت اسماء تیجان
 • عزیمت دهروشیه صغری (تصحیح شده) استخدام جَواش جهت قرائت افکار قرائت افکار و مفاتیح العلوم والحکمه هرکه خواهد آنچه درخاطر مردم است بداند
 • جهت قرائت ضمایر اشخاص
 • استخدام قرین جهت قرائت افکار
 • دستور دیگر قرائت ضمایر اشخاص
 • عامل شدن به موکل سوره قدر جناب لُمُقفَنجِل
 • سوال وجواب با تسبیح متحرک تسخیر کلمه لااله الاالله
 • دعوت حرف الف آصف بن برخیا جهت کشف وشهود
 • دعوت عظیمت اَقشیه
 •  دعوت مجرب موکل رحمانی
 •  ریاضت استخدام سایه وپنهان کردن آن طریقه ی استخراج نام همزاد شخص وتسخیر آن
 • عمل تسخیر روح خود
 • استخدام ملک اَخیضَر (سوره حمد)
 • احضارقول در کوزه
 • استخدام فریدالجان
 • احضار ودیدن جن بدون ریاضت
 •  خطف نمودن
 • خطف نمودن
 • خطف کردن جمیع اشیاء ومال سرقت شده
 • احضار قیسه مریم دختر اجنه
 • احضار فاطمه سحابیه
 • استخدام عیطوش عفریت
 • استخدام بنات الخناس
 •  استخدام مشرفه بنت ملک داغر استخدام سبع بنات لجلب الاخبار تحضیرقواد بنات الجن
 • تحضیر بلقیس بنت هارین
 • استخدام الست بنات ملوک الجن
 • آیه تسخیر جن
 • احضار جن با ظرف آب
 • ملک روقیائیل خادمی از خادمان سوره مبارکه یـس
 •  دعوت موکل ریاضت بسم الله الرحمن الرحیم
 • دعای نور رویت ودیدن عجایب سریع

ویدئویی از محتوای کتاب کنز الستخیرات

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0