دانلود مقاله كاربرد ژئوفيزيك در باستان شناسی

مقاله در مورد كاربرد ژئوفيزيك در باستان شناسی می باشد که در تطبيق چاههاي حفاري شده با نتايج مطالعات ژئوفيزيك در منطقه گرگوند توسط دکتر ابراهیم شاه کرمی گردآوری شده است. این مقاله بصورت رایگان در اختیار دانشجویان و علاقه مندان به باستان شناسی و ژئوفیزیک در این سایت قرار داده می شود.

كاربرد ژئوفيزيك در باستان شناسی

كاربرد ژئوفيزيك در باستان شناسی

چکیده:

به منظور تعیین گستره تغییرات مقاومت ویژه الكتریكی ناهنجاریهای حاصل از وجود سازه های زیرزمینی باستانی، تفكیك لایه های زیرزمینی بر اساس مقاومت ویژه الكتریكی آنها و تشخیص شكستگیهای احتمالی، تعداد 191 نقطه CRP بر روی 12 خط به نامهای 1 تا 12 برداشت شده است و جهت تعیین گستره تغییرات سرعت برای بدست آوردن ناهنجاریهای حاصل از وجود سازه های زیرزمین باس تانی در محدوده منطقه گرگوند تعداد 31 خط برداشت لرزه نگاری P اندازه گیری شده است.

در نهایت از حفاری در محل آنومالیهای انتخابی بر روی پروفیلهای لرزه نگاری انكساری و مقاطع گرادیان دوجانبه(TSG) و مقاطع ژئوالكتریك معادل سازی شده از پروفیلهای تركیبی CRP در تپه گرگوند به بقایای دیوار و سفال و كوزه ها و نیز به بقایای تدفین یك فرد بزرگسال پی برده اند كه به گفته باستان شناسان پژوهشكده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی این شیوه تدفین تا كنون در هیچ جای كشور دیده نشده است. از ویژگیهای منحصر به فرد آن وجود 12 حلقه بر مچ پا و وجود یك انگشتر مارپیچی مفرغی در انگشت و 3 حلقه موبند می باشد كه باستان شناسان را با یك سنت ناشناخته در 3 هزار سال پیش رو به رو كرده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0