دانلود مقاله دلمن ها و کارکردهای مختلف آن در نزد مردمان هزاره های گذشته

دلمن ها بناهایی متعلق به پیش از تاریخ اند که با چند تخته سنگ مسطح افقی و عمودی پوشانده شده اند. همانگونه که می دانیم، مطالعه فرهنگ عامه در همه زمانها و مکانها، کاری شایسته است. مقاله حاضر نیز پژوهشی در ارتباط با کارکردهای فرهنگ موسوم به دلمن، بر اساس شواهد تاریخی و باستان شناختی است و با تفسیر و تبیین و مطالعه داده ها، به بدنبال حلقه ای برای ارتباط آنها با مطالعات مردم شناختی می باشد. در ارتباطات با دلمن ها آثار
قلیلی در ایران به نگارش در آمده است. در این مطلب میتوانید با دانلود مقاله دلمن ها اطلاعات خود درباره این موضوع افزایش دهید.

دانلود مقاله دلمن ها

دانلود مقاله دلمن ها

اما باید اذعان کنیم به رغم اینکه در برخی نواحی،دلمن هایی وجود دارد که قدمت آنها به 10هزار سال پیش باز می گردد، چنین آثاری هنوز هم مفهوم کارکردی خود را در بین مردمان کنونی برخی از مناطق جهان، از دست نداده اند. توجه عظیمی که به خاستگاه دلمن ها می شود به جهت پراکندگی آنها در نقاط مختلف جهان است.

ممکن است اینها ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند، اما چنین به نظر می رسد که دارند و دقیقا همین مساله است که پژوهش پیرامون کارکردهای چنین بناهایی را ضروری می سازد.

سایت کتاب نایاب ارائه دهنده انواع کتاب گنج یابی و دفینه یابی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0