دفینه نماد خرچنگ چیست؟

معنی و مفهوم نشان خرچنگ در گنجیابی و دفینه یابی و دفینه نماد خرچنگ چیست؟
خرچنگ به عنوان نمادی اعتقادی در بسیاری از تمدنها بوده و با هدف های مختلف استفاده شده است. اما نقطه مشترک آنها خطر و دقت می باشد.

در آن واحد نشانگر منطقه ای می باشد که در آن از طلسم یا جادو استفاده شده است. یافته شدن آب در منطقه ای که طلسم شده با طبیعت عقرب و خرچنگ هماهنگ می باشد.به این دلیل، در هنگام رمز گشایی، بهتر است که رودخانه، دریاچه و باتلاق، کاوش شود.

دفینه نماد خرچنگ چیست؟

دفینه نماد خرچنگ چیست؟

تفسیر نشان خرچنگ و دفینه نماد خرچنگ چیست؟

ممکن است در نزدیکی خطر نیز وجود داشته باشد. با نماد خرچنگ، ممکن است دفینه در جوی آب آسیاب نیز باشد. اگر نشانه بزرگ باشد و روی آن صلیب(بت خانواده) وجود داشته باشد، در این صورت ممکن است نشانه، یک درپوش باشد.

ممکن است نشانه به همراه نشانه دیگری نیز مشاهده شود. مثلا نشان V . در این صورت، بین ۳ تا ۵ قدم، با در نظر گرفتن نشان دوم، باید جستجو انجام داد.


تفسیر نماد زنجیر در دفینه یابی و باستان شناسی

تفسیر نماد زنجیر در دفینه یابی و باستان شناسی

تفسیر نشان زنجیر: در جهت نوکی از زنجیر که از بقیه متفاوت می باشد، باید کاوش انجام داد. یکی از نقاطی که در شکل زنجیر باید به آن دقت کرد، تعداد حلقه های زنجیر می باشد. این تعداد، تعداد چیزهای متفاوت در محیط می باشد.(برای مثال، زنجیر ۵ حلقه ای، در اطرافش مثل ۵ عدد درخت سرو) معنای دیگرش نیز جاهایی مثل غارهای مخفی می باشد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0