دانلود کتاب راهکارهای رفع سحر و چشم زخم و امراض روحی

کتاب راهکارهای رفع سحر اهل سنت و جماعت بر این باورند که سحر،ثابت و دارای حقیقت است و اهل حل و عقد که با آنان اجماع منعقد می شود نیز همین نظر را دارند.با توافق اهل حل و عقد ،فرومایگان معتزله و مخالفت آنان با حق اعتباری ندارد….

کتاب راهکارهای رفع سحر و چشم زخم

مروری بر کتاب کتاب راهکارهای رفع سحر و چشم زخم

مجموعه اطلاعاتی در مورد (سحر و جادو) و تاریخچه آن در میان ملل مختلف و فرق میان معجزه با آن است. در نوشتار حاضر ابتدا به بیان حقیقت سحر و انواع آن پرداخته شده و دیدگاه آیات و روایات در مورد مفهوم آن بررسی گردیده است. آنگاه حکم فقهی جادوگری و تاثیر سحر به صورت اجمالی بیان گردیده و دیدگاه‌های اندیشمندان اسلامی و اشتباهات برخی از متفکران غربی در مورد حقیقت سحر و جادو و فرق آن با معجزه پیامبران الهی بیان شده است. نویسنده در ادامه به سوالاتی در مورد سحر و جادو، ارتباط ساحران و کاهنان با اجنه و شیاطین و احادیث نهی از سحر و جادو مطرح کرده و داستان‌هایی در این‌باره نقل نموده است. وی در پایان برخی از تعویذات جهت دفع سحر، جادو و چشم‌زخم که از معصومین(ع) وارد شده است را معرفی نموده است.

فهرست مطالب کتاب

 • پیشگفتار
 • سحرو جادو
 • مقدمه
 • تاریخچۀ سحر
 • تعریف سحر در لغت
 • تعریف سحر در اصطلاح علما
 • حکم اسلام در مورد سحر
 • انواع سحر و آثار آن
 • راههای مشروع پرهیز از سحر ساحران
 • راه های مشروع از بین بردن سحر پس از وقوع
 • سحر به وسیله بکار گرفتن جن
 • رفع چشم زخم
 • چشم و حسد
 • استرقاء از عین (چشم بند)
 • برخی از علایم چشم زخم
 • حقیقت چشم زخم
 • تفاوت بین چشم و حسد
 • انواع عین (چشم)
 • چگونگی تاثیر چشم
 • اسباب وقوع عین (چشم)
 • علاج سحر، چشم زخم وحسد از نگاه قرآن و سنت
 • چگونگی تشخیص عاتن (چشم زننده)
 • راههای جلو گیری از چشم زخم
 • آیا چشم حسد به دارنده آن بر می گردد؟
 • آیا انسان خودش را چشم می زند؟
 • حکم و مجازات عاین (چشم زننده)
 • رقیه
 • تمیمه
 • نشره
 • حکم تعویذ
 • رتیمه و رتمه حکم آویزان کردن تمیمه (چشم بند، مهره)
 • نفث
 • فال گرفتن
 • حسد
 • تفاوت بین حسد و منافسه
 • تفاوت بین بخل و حسد،بین حسد و غبطه
 • انگیزه حسد
 • علاج حسد
 • احادیث وارده در مورد نکوهش حسدفروشگاه کتاب‌های الکترونیکی طلسم‌ها دربرگیرنده مجموعه کاملی از کتاب‌های دعانویسی و علوم غریبه و انواع اقسام مختلف فال‌ها است.
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0